YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đồ sắt ra đời vào thời gian nào?

  • A. 5000 năm trước đây 
  • B. 5.500 năm trước đây
  • C. 4000 năm trước đây
  • D. 3000 năm trước đây   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON