• Câu hỏi:

  Đồ sắt ra đời vào thời gian nào?

  • A. 5000 năm trước đây 
  • B. 5.500 năm trước đây
  • C. 4000 năm trước đây
  • D. 3000 năm trước đây   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC