• Câu hỏi:

  Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là chữ gì?

  • A. Chữ tượng hình  
  • B. Chữ tượng ý
  • C. Chữ tượng thanh 
  • D. Chữ Nôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC