AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?

  • A.  Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa
  • B. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp
  • C. Những người giàu có phung phí của cải thừa
  • D. Người tối cổ đã bắt đầu biết chế tác công cụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>