• Câu hỏi:

   Nhà nước của các quốc gia cổ đại Phương Đông được hình thành ở đâu?

  • A. Trên các hòn đảo
  • B. Lưu vực các dòng sông lớn
  • C. Trên các vùng núi cao        
  • D. Ở các thung lũng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC