AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào?

  • A. Khoảng thế kỉ XV – XVI
  • B. Khoảng thế kỉ XVI – XVII
  • C. Khoảng thế kỉ XVII – XVIII
  • D. Khoảng thế kỉ XVI – XVIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>