YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là hai giai cấp nào?

  • A. Lãnh chúa phong kiến và nông dân
  • B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
  • C. Địa chủ và nông dân
  • D. Chủ nô và nô lệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16614

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA