YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của thị quốc ở Địa Trung Hải?

  • A. Địa Trung Hải mỗi quốc gia nhiều thành thị
  • B. Ở Địa Trung Hải có nhiều phụ nữ sống ở thành thị
  • C. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị là một quốc gia
  • D. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị có nhiều quốc gia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA