AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào khoảng thời gian nào?

  • A. Khoảng năm 122 TCN        
  • B. Khoảng năm 212 TCN
  • C. Khoảng năm 221 TCN          
  • D. Khoảng năm 215 TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>