AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt cơ bản giữa người tối cổ và vượn cổ là gì?

  • A.  Hành động bàn tay    
  • B. Công cụ – ngôn ngữ
  • C. Hành động - hộp sọ - công cụ - ngôn ngữ
  • D. Hành động hộp sọ bàn tay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>