• Câu hỏi:

  Tại sao nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời sớm?

  • A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi
  • B. Do nhu cầu sinh sống
  • C.  Do điều kiện tự nhiên thuận lợi
  • D. Do nhu cầu phát triển kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC