• Câu hỏi:

  Con người xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

  • A. Cách ngày nay 2-3 triệu năm   
  • B. Cách ngày nay 4-5 triệu năm
  • C. Cách ngày nay 4 vạn năm
  • D.  Cách ngày nay khoảng 4-6 triệu năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC