AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chế độ quân điền dưới thời nhà Đường là gì?

  • A. Lấy ruộng đất của địa chủ, quan lại chia cho nông dân
  • B. Lấy ruộng đất của nông dân giàu chia cho nông dân nghèo
  • C. Lấy ruộng đất của nhà nước chia bình quân cho mọi người
  • D. Lấy ruộng công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>