AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện như thế nào?

  • A. Có sự phân biệt giữa giàu và nghèo
  • B. Mọi sinh hoạt và của cải được coi là của chung, việc chung và làm chung
  • C. Tập hợp một số thị tộc, sông cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi
  • D. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>