AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?

  • A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN 
  • B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN
  • C. Khoảng thiên niên kỉ III TCN 
  • D. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>