YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người tối cổ đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ấn trong thời nguyên thuỷ?

  • A. Giữ lửa trong tự nhiên    
  • B. Ghè đẽo công cụ bằng đá thật sắc.
  • C. Chế tạo công cụ bằng đá     
  • D. Giữ lửa và tạo ra lửa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 16573

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA