ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 30 Ôn tập

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 30 về Ôn tập online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1