AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sẽ còn tiếp tục tạo ra sự "đột phá" và biến chuyển trong cục diện thế giới?

  • A. Sự hợp tác Xô - Mĩ
  • B. Sự vươn lên của Nhật Bản và Tây Âu
  • C. Sự chạy đua vũ trang của Mĩ và Liên Xô
  • D. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>