AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khu vực nào trên thế giới thường xuyên diễn ra tranh cấp về sắc tộc và chiến tranh?

  • A. Khu vữ Đông Nam Á
  • B. Khu vực Bắc Đại Tây Dương
  • C. Khu vực Trung Đông
  • D. Khu vực Mĩ Latinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>