YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu vào năm nào?

  • A. Năm 1968
  • B. Năm 1987
  • C. Năm 1988
  • D. Năm 1978

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 1978

  Đáp án D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA