YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử thế giới hiện đại đã hình thanh chủ nghĩa phát xít. Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào?

  • A. Nước Nhật
  • B. Nước Pháp
  • C. Nước Đức
  • D. Nước I - ta - li - a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nước Đức là quê hương của chủ nghĩa phát xít .

  Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA