YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử thế giới hiện đại đã hình thanh chủ nghĩa phát xít. Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào?

  • A. Nước Nhật
  • B. Nước Pháp
  • C. Nước Đức
  • D. Nước I - ta - li - a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nước Đức là quê hương của chủ nghĩa phát xít .

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4118

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF