AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước nào ở Châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26/1/1950?

  • A. Lào
  • B. Campuchia
  • C. Inđônêxia
  • D. Ấn Độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>