AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mĩ, Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. Là nước khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật
  • B. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật đang phát triển của thế giới
  • C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ
  • D. Đều thực hiện quân sự hóa nền kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>