AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước nào ở Châu Mĩ Latinh được xem là "lá cờ đầu" của phong trào giải phóng dân tộc?

  • A. Mêhicô
  • B. Áchentina
  • C. Cu Ba
  • D. Tất cả các nước trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>