AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn được họi là gì?

  • A. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
  • B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
  • C. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước
  • D. Chủ nghĩa tư bản hiện đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>