AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học -  kĩ thuật với những thành tựu to lớn đã dẫn tới những chuyển biến quan trọng trong cục diện thế giới. Đó là một trong những đặc điểm của thời kì nào? 

  • A. Từ năm 1917 đến năm 1945
  • B. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70
  • C. Từ nửa sau những năm 70 đến năm 1991
  • D. Tất cả các thời kì trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>