YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiến tranh nào? 

  • A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
  • B. Đấu tranh giữa các nước đế quốc
  • C. Đấu tranh của công dân ở các nước chính quốc
  • D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4114

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON