AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiến tranh nào? 

  • A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
  • B. Đấu tranh giữa các nước đế quốc
  • C. Đấu tranh của công dân ở các nước chính quốc
  • D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>