AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào?

  • A. Từ năm 1945 đến 1991
  • B. Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991 
  • C. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991 
  • D. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>