AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận Ianta là của ba nước nào?

  • A. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ
  • B. Mĩ, Anh, Pháp
  • C. Liên Xô, Anh, Pháp
  • D. Liên Xô, Mĩ, Anh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>