AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây?

  • A. Khối NATO được thành lập
  • B. Khối Vác - sa - va ra đời
  • C. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập
  • D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>