AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 6/4/1948, một hiệp ước hữu nghị và hợp tác của các nước nào dưới đây được kí kết?

  • A. Anh - Liên Xô
  • B. Liên Xô - Mĩ
  • C. Phần Lan - Liên Xô
  • D. Anh - Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>