YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì?

  • A. Tác động sâu sắc đến nội tình nước Mĩ.
  • B. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào các mạng thế giới.
  • C. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta.
  • D. Mở ra một kỉ nguyên mới: cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 60683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON