AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định nội dung cơ bản hàng đầu của Hiệp định Pa-ri:

  • A. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân chư hầu về nước.
  • B. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
  • C. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
  • D. Các bên để cho nhân,dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>