YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nét nổi bật nhất về tình hình ở Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là:

  • A. Miền Bắc được hòa bình đi lên chủ nghĩa xã hội
  • B. Đất nước bị chia cắt làm 2 miền với 2 chế độ chính trị xã hội khác nhau.
  • C. Hai miền không thể tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
  • D. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 60681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON