YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong "Chiến tranh cục bộ" là lực lượng nào?

  • A. Lực lượng trung lập. 
  • B. Lực lượng quân viễn chinh Mĩ
  • C. Lực lượng quân chư hầu.
  • D. Lực lượng quân ngụy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA