YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân có tính chất quyết định đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước(1954-1975)

  • A. Có sự giúp đỡ quốc tế.
  • B. Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • C. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn.
  • D. Có hậu phương miền Bắc vững chắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 60696

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON