YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

  • A. Thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
  • B. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.
  • C. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
  • D. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 60693

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON