AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chiến lược "chiến tranh cục bộ" đế quốc Mĩ đã mở rộng phạm vi chiến tranh thế nào?

  • A. Ra toàn miền Nam.
  • B. Ra toàn Đông Dương.
  • C. Ra cả miền Bắc.
  • D. Ra toàn miền Nam và Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>