YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cuộc Tống tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua các chiến dịch theo thứ tự:

  • A. Pleiku, Huế- Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
  • B. Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
  • C. Huế- Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh. 
  • D. Tây Nguyên, Huế- Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 60694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON