YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau trong các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam(1954-1975).

  • A. Sử dụng quân Mĩ, đồng minh của Mĩ.
  • B. Nhằm chia cắt lâu dài nước ta và nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ.
  • C. Sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng nòng cốt, chủ lực.
  • D. Dùng người Việt đánh người Việt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 60689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON