AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được thông qua tại:

  • A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI(12-1986)
  • B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV(12-1976).
  • C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V(3-1982).
  • D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII(16-1991).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA