AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào phản ánh không đúng tình hình nước ta sau Hiệp định Pari năm 1973 là:

  • A. Đất nước hòa bình, thống nhất.
  • B. Mĩ rút quân về nước.
  • C. Miền Bắc tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • D. Mĩ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự ở miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>