ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của da giun đất thích ứng với sự trao đổi khí?

  • A. Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp
  • B. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ và thể tích cơ thể (S/V) khá lớn
  • C. Tỉ lệ thể tích cơ thể và giữa diện tích bề mặt cơ thể (V/S) khá lớn
  • D. Da luôn ẩm ướt giúp các khí dễ dàng chuyển qua

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ý C không đúng, giun hô hấp qua da nên cần có diện tích trao đổi khí lơn, S/V phải lớn

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT