AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Đột biến điểm dạng thay thế chỉ có thể làm thay đổi thành phần nucleotit của một bộ ba.

  II Đột biến gen lặn có hại bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể.

  III Đột biến gen vẫn có thể phát sinh trong điều kiện không có tác nhân gây đột biến.

  IV Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

  V. Đa số đột biến gen là có hại khi xét ở mức phân tử.

  • A.

   3          

  • B. 2      
  • C. 1        
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phát biểu đúng về đột biến gen là: III,I 

  II sai, CLTN không thể loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể 

  IV sai, đột biến gen không làm thay đổi vị trí của gen 

  V sai, đa số đột biến gen là trung tình khi xét ở mức phân tử

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>