AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cà độc được có 2n = 24. Có một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 3 có 1 chiếc bị đảo 1 đoạn ở một chiếc của cặp NST số 6 bị lặp 1 đoạn. Khi giảm phân nếu các NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử không mang NST đột biến có tỉ lệ:

  • A. 75%
  • B. 50%
  • C. 25%
  • D. 12,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đột biến ở 1 NST trong cặp tương đồng tạo 0,5 giao tử bình thường:0,5 giao tử đột biến 

  Tỷ lệ giao tử không mang NST đột biến là 0,5×0,5=0,25

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA