AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để có thể xác định dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học

  • A. chọn thể truyền có gen đột biến
  • B. chọn thể truyền có kích thước lớn
  • C. quan sát tế bào dưới kính hiển
  • D. chọn thể truyền có các gen đánh dấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>