RANDOM
 • Câu hỏi:

  Quy luật phân li đúng với hiện tượng trội không hoàn toàn do:

  • A. Trong trường hợp trội không hoàn toàn các alen vẫn phân li đồng đều về các giao tử
  • B. F1 chỉ thu được 1 loại kiểu hình nếu P thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản
  • C. Hiện tượng trội không hoàn toàn chỉ nói về tính trạng trung gian giữa bố và mẹ
  • D. Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 1:2:1 nếu P thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy luật phân li đúng với hiện tượng trội không hoàn toàn do: Trong trường hợp trội không hoàn toàn các alen vẫn phân li đồng đều về các giao tử 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA