AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào làm tăng hiệu quả thụ tinh nhất?

  • A. Nuôi cấy phôi
  • B. Thụ tinh nhân tạo
  • C. Thay đổi các yếu tố môi trường
  • D. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thụ tinh nhân tạo làm tăng hiệu quả thụ tinh

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>