AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến số lượng NST, phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Ở một loài bộ NST là 2n = 20 số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của thể không nhiễm là 18 NST
  • B. Hội chứng Đao là thể đột biến tam bội
  • C. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính
  • D. Thể một nhiễm có thể có vai trò xác định được vị trí của các gen trên NST để lập bản đồ gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A đúng 

  B sai, hội chứng Đao là thể tam nhiễm 

  C đúng 

  D đúng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>