AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

  • A. Tỉ trọng giá trị sản lượng trong GDP ngày càng tăng nhanh.
  • B. Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kỳ.
  • C. Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị xuất khẩu.
  • D. Hiện nay, công nghiệp tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đặc điểm đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì là công nghiệp là ngành tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kỳ (sgk Địa lí 11 trang 42)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>