AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hà Nội thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

  • A. Trung và Nam Bắc Bộ
  • B. Bắc Trung Bộ
  • C. Tây Bắc Bộ
  • D. Đông Bắc Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hà Nội thuộc vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>